Administracja

Organizacja pracy artystycznej

Magdalena Mucha – kierownik działu
Urszula Rozum

 

Inspicjenci

Magdalena Gródek
Monika Handzlik
Joanna Jaworska
Teresa Twardziak-Bazylczuk

 

Sekretariat

Agnieszka Baran

 

Marketing

Aleksandra Urbaniak – kierownik działu
Krzysztof Dziedzic – zastępca kierownika działu
Dariusz Baran
Katarzyna Bąk-Chuchacz

Katarzyna Enz-Rachwał

Olga Kiełek

Magdalena Musialik

Witosław Stępień

 

Administracja

Wacław Sitarz – kierownik działu
Edyta Wiśniowska – zastępca kierownika działu, pełnomocnik ds. równego traktowania

Mariusz Błaż

Alina Keller

Stanisława Kowalczyk

 

Księgowość

Marta Kajor – główna księgowa
Jadwiga Warzecha – zastępca głównej księgowej
Zofia Krok
Sylwia Lisowska
Teresa Siemieniec
Nina Zacińska

 

Specjalista d/s kadr

Samanta Jaworska

 

Kasa

Barbara Toczyska
Katarzyna Wacławczyk

 

Radca prawny

dr Michał Kobylarz

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Maciej Rymaszewski

 

Archiwum

Wojciech Mucha

 

Specjalista d/s sieci komputerowej

Wacław Sitarz

 

Specjalista d/s BHP / Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Angelika Głowacka