Rezerwacja biletów indywidualnych do 10 sztuk

 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr.:

12 422 66 77
12 424 52 10
12 424 52 11

lub osobiście w Biurze Rezerwacji Biletów (poniedziałek-piątek godz. 9.00-16.00).

Rezerwacje prosimy odbierać w terminie wyznaczonym przez Biuro Rezerwacji Biletów. Nieodebrane rezerwacje anulowane są automatycznie! 

Ulgowy bilet do teatru przysługuje: uczniom, studentom (poniżej 26. roku życia), emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Osoby, które zakupią bilet ulgowy zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoba posiadająca dokument uprawniający do zniżki może zakupić jeden bilet ulgowy.

Zwroty biletów indywidualnych kasa przyjmuje najpóźniej do 2 dni przed datą spektaklu.

Od 1 maja 2011 podstawą zwrotu jest paragon fiskalny. (UWAGA: nie dotyczy biletów kupowanych online lub zapłaconych przelewem bankowych bezpośrednio na konto teatru).  

Kasjer biletowy ma prawo odmówić wystawienia faktury „na żądanie”.

Konto wpłat za bilety (UWAGA: to konto nie służy do przelewów za bilety zakupione w panelu „Kup bilet on-line”. W związku z dodatkowymi opłatami prosimy także o niedokonywanie płatności z zagranicznych rachunków bankowych.): BANK PEKAO S.A. III ODDZIAŁ KRAKÓW nr 63 1240 2294 1111 0010 2720 7487 

W tytule przelewu wymagany jest numer rezerwacji podany przez pracownika Biura Rezerwacji Biletów.

Datą zapłaty jest data zaksięgowania środków na koncie Teatru.

Faktura za bilety wystawiana jest w kasie biletowej po uprzednim uzgodnieniu formy (wydruk tradycyjny; dokument PDF) oraz terminu przekazania dokumentu. Kasjer biletowy nie ma obowiązku wystawienia faktury „na żądanie” Widza.

Rezerwacja biletów grupowych powyżej 10 sztuk

 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr:

12 422 66 77
12 424 52 10
12 424 52 11

lub osobiście w Biurze Rezerwacji Biletów (poniedziałek-piątek godz. 9.00-16.00).

Podczas rozmowy telefonicznej zostanie wyznaczony termin, do którego należy przesłać wypełniony formularz: mailem (skan) na adres formularz@bagatela.pl lub faxem na numer telefonu: 12 422 45 44. 

Dziesięć dni przed spektaklem należy drogą mailową (na adres formularz@bagatela.pl) lub telefonicznie (12 422 66 77) potwierdzić ostateczną ilość miejsc. 

Rezygnację z biletów grupowych należy zgłosić pisemnie najpóźniej 10 dni przed spektaklem wysyłając maila na adres: formularz@bagatela.pl lub faks na numer telefonu 12 422 45 44. 

Kasjer biletowy ma prawo odmówić wystawienia faktury „na żądanie”.

Konto wpłat za bilety (UWAGA: to konto nie służy do przelewów za bilety zakupione w panelu „Kup bilet on-line”. W związku z dodatkowymi opłatami prosimy także o niedokonywanie płatności z zagranicznych rachunków bankowych.): BANK PEKAO S.A. III ODDZIAŁ KRAKÓW nr 63 1240 2294 1111 0010 2720 7487

W tytule przelewu wymagany jest numer rezerwacji podany przez pracownika Biura Rezerwacji Biletów.

Datą zapłaty jest data zaksięgowania środków na koncie Teatru.

Sprzedaż biletów online

Przed  rezerwacją lub zakupem biletów do teatru prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wystarczy w zakładce REPERTUAR kliknąć przy godzinie spektaklu ikonkę „Kup bilet”, aby przejść do systemu zakupu biletów online.

Zakup biletów teatralnych online jest możliwy najpóźniej na 6 godzin przed rozpoczęciem spektaklu. Po tym czasie sprzedaż online jest automatycznie wyłączana.

Bilet zakupiony online, można okazać na nośnikach elektronicznych. Warunkiem jest czytelny i jasny ekran umożliwiający skanowanie biletu celem potwierdzenia jego ważności.

Prosimy o przemyślane zakupy w panelu „Kup bilet online”. W oparciu o art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Teatr nie przyjmuje zwrotów ani zamian biletów zakupionych ww. sposób.

Bilety zakupione on-line podlegają zwrotowi tylko w przypadku odwołania spektaklu.

Kasy biletowe

 

Duża Scena, ul. Karmelicka 6, tel. 12 424 52 03

  • poniedziałek – piątek: godz. 12.00 – 19.00 (przerwa 15.30 – 16.00)
  • sobota – niedziela, święta: dwie godziny przed spektaklami

 

Scena przy ul. Sarego 7

godzinę przed spektaklami