Wybierz:

Adresy i telefony

Teatr „Bagatela”
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 
NIP 675 00 07 280

 

Centrala tel. +48 12 424 52 00
E-mail:  info@bagatela.pl

Dyrektor Teatru Bagatela
Andrzej Wyrobiec

Zastępca Dyrektora d/s artystycznych
Krzysztof Materna

Zastępca Dyrektora d/s organizacyjno-technicznych
Włodzimierz Goraj

Sekretariat
tel. +48 12 422 18 15
E-mail: sekretariat@bagatela.pl

UWAGA: wnioski o udostępnienie informacji publicznej prosimy przesyłać wyłącznie na adres sekretariatu lub adres: bip@bagatela.pl.

Konto bankowe
UWAGA: to konto nie służy do przelewów za bilety zarezerwowane w Biurze Rezerwacji Biletów ani zakupione on-line.
BANK PEKAO S.A. III ODDZIAŁ KRAKÓW
16 1240 2294 1111 0000 3708 6653

Scena na Sarego 7
ul. Józefa Sarego 7, 31-047 Kraków

 

Strefa K-805
al. Jerzego Waszyngtona, 30-204 Kraków