Wybierz:

Zamówienia

powyżej 130 000 zł

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic na funkcje sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności w budynku Teatru Bagatela – etap II:

kontynuacja robót wraz z aktualizacją wynikającą ze zrealizowanych dotychczas działań inwestycyjnych i projektowych

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f567057b-c71a-11ed-9355-06954b8c6cb9