Strefa K-805

Najmłodsza scena Teatru Bagatela u stóp Kopca Kościuszki, przy al. Jerzego Waszyngtona 1.

Strefa K-805 to niemal dwa hektary zieleni przywrócone mieszkańcom Krakowa po latach wykorzystywania przez jednostkę wojskową, od której scena wzięła nazwę. Na postindustrialnym terenie w malowniczych okolicach Kopca Kościuszki dzięki Teatrowi Bagatela łączą się ze sobą natura i kultura.

Podczas Nocy Teatrów 2012 koncert „Bagatela śpiewa” zgromadził tu 250-osobową widownię, także około 200 osób oglądało koncert-spektakl współorganizowany przez Teatr Bagatela na zakończenie 52. Studenckiego Festiwalu Piosenki. W 2016 w ramach Nocy Poezji odbył się tu spektakl „Zbrodnia w mieście”, z którego wyewoluowało przedstawienie „Pitawal - historie kryminalne Krakowa w piosenkach”, wystawiane obecnie na Scenie na Sarego 7. W tym samym roku w ramach Nocy Teatrów miała miejsce premiera spektaklu muzycznego „Jutro też jest dzień pełen miłości”, również granego dziś na Scenie na Sarego 7. Premiera „Szklanej menażerii” jesienią 2017 zainaugurowała regularną działalność teatralną w Strefie K-805.

Obecnie w Strefie K-805 teatr ma możliwość magazynowania dekoracji, kostiumów, rekwizytów i niezbędnych materiałów do przygotowania kolejnych premier. Przez cały rok działają tu pracownie budowy dekoracji, (pracownia plastyczna, malarnia) oraz sala prób.