Andrzej Wyrobiec - dyrektor Teatru Bagatela

Andrzej

Wyrobiec

 

Dyrektor Teatru Bagatela 

Rocznik 1964, pochodzi z Jaworzna. Absolwent historii i studium dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się produkcją widowisk plenerowych, koncertów i imprez masowych, prowadził ogólnopolskie kampanie promocyjne uznanych marek i przedsiębiorstw.  Do 1994 związany z krakowskimi instytucjami kultury. Był m.in. dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” i dyrektorem Studenckich Festiwali Piosenki w Krakowie. W latach 1994-2006 prowadził działalność gospodarczą w założonej przez siebie agencji reklamowej. W latach 2006-2013 był kolejno pełnomocnikiem finansowym, skarbnikiem i sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. W roku 2014 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zajmował do listopada 2015 r.  W grudniu 2015 r. objął stanowisko prezesa zarządu Parku Śląskiego, które zajmował do 2017 r. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. Po wygraniu konkursu na dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie zrezygnował ze stanowiska Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W latach 2005-2020 radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Założyciel i prezes zarządu Fundacji „Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów im. Andrzeja Potoka”.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

 

Aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji podsekretarza stanu w MKiDN.

Podczas nieobecności Andrzeja Wyrobca obowiązki dyrektora teatru sprawuje zastępca dyrektora ds. organizacyjno-technicznych – Włodzimierz Goraj.