EDUKACJA

„(S)próbuj z mistrzem” – warsztaty dla młodzieży

Warsztaty organizowane są z myślą o szkolnych lub pozaszkolnych młodzieżowych zespołach teatralnych, osobach szczególnie zainteresowanych aktorstwem, a także wszystkich pasjonatach scenicznych działań, którzy chcą zwiększyć świadomość swojego ciała i głosu. Zajęcia te służą przede wszystkim rozwijaniu pasji i zdolności aktorskich uczestników.

Pierwsza część warsztatów obejmuje zwiedzanie teatralnego zaplecza i poznawanie sekretów sceny. Druga to rozmowa i ćwiczenia z aktorem przybliżającym tajniki zawodu, który jest też – a może przede wszystkim – sztuką.

Koszt uczestnictwa: 25 zł od osoby. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów zamieszczonym na stronie.

Lekcje teatralne

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych Teatr Bagatela organizuje po spektaklach tematyczne spotkania z zaproszonym gościem – specjalistą w danej dziedzinie – i zespołem aktorskim, podczas których omawiane są w szerszym kontekście poruszane w przedstawieniu zagadnienia.

Spacery po zakamarkach teatru-"Opowieści zza sceny"

Teatr Bagatela po spektaklach dziecięcych zaprasza na spacery przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zwiedzając kulisy teatru dowiadują się oni, jak powstaje spektakl, na czym polega specyfika pracy reżysera, scenografa, aktorów i zespołu technicznego przygotowujących przedstawienie.

Spektakle edukacyjne

Od lat istotne miejsce w repertuarze Teatru Bagatela zajmują spektakle skierowane do młodych i najmłodszych widzów. Przedstawienia te to najczęściej adaptacje uznanych pozycji literatury dziecięcej i ambitne inscenizacje dzieł z listy lektur szkolnych.

„Diabeł tkwi w kulisach” - warsztaty dla młodzieży

Teatr Bagatela przygotował program dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zainteresowanej nie tylko aktorstwem. Kto chce poznać też to, czego nie widać – zaplecze sceny – tego zapraszamy na cykliczne warsztaty. Opowiadamy i pokazujemy, dzięki komu powstaje przedstawienie i na czym polega praca poszczególnych osób współtworzących ostateczny kształt spektaklu.

Program warsztatów „Diabeł tkwi w kulisach”:

  • Jak powstaje kostium – wizyta w pracowni krawieckiej
  • Podstawowe zadania aktorskie, improwizacje, budowanie etiud – spotkanie z reżyserem
  • Praca nad rolą – zajęcia z aktorem
  • Tajemnica charakteryzacji
  • Scenografia – czym jest?
  • Efekty oświetleniowe i wizualne
  • Spotkanie z akustykiem – przygotowanie nagrania
  • Czy marketing jest w teatrze potrzebny – tworzenie plakatu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów zamieszczonym na stronie.

Premiera studencka

Dla studentów krakowskich uczelni i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teatr Bagatela organizuje specjalne wieczory z nowościami repertuarowymi. Po spektaklu ma miejsce dyskusja z twórcami i aktorami, prowadzona przez teatrologa lub krytyka teatralnego.

Premiera szkolna

Zorganizowane grupy uczniowskie pod opieką nauczycieli Teatr Bagatela zaprasza na popołudniowe spotkania z nowościami repertuarowymi. Po przedstawieniu ma miejsce omówienie zaprezentowanej sztuki ze szczególnym uwzględnieniem poruszonych w niej problemów oraz charakterystyki i postaw bohaterów. Dyskusję prowadzi teatrolog lub krytyk teatralny.

Spotkania na Festiwalu Sztuki Aktorskiej

Podczas organizowanego cyklicznie w Teatrze Bagatela Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbywają się spotkania z bohaterem bieżącej edycji animowane przez gości specjalnych: dziennikarzy i teatrologów.

Warsztaty „Zabierz dziecko do Teatru

Dla rodziców, którzy mają trudności z zapewnieniem dzieciom opieki w czasie swojej nieobecności, Teatr Bagatela przygotował specjalną ofertę. Podczas spektaklu mogą oni powierzyć swoje pociechy animatorom odbywających się równocześnie warsztatów plastyczno-ruchowych. Organizatorzy planują gry i zabawy, wspólne czytanie oraz zajęcia plastyczne, (m.in. budowanie makiet scenografii, poznawanie sztuki charakteryzacji). Warsztaty prowadzone są indywidualnie oraz w grupie przez doświadczonych pedagogów i artystów. Tematem przewodnim akcji „Zabierz dziecko do teatru” jest naturalnie teatr, ale proponujemy też spotkania okolicznościowe związane w przypadającymi akurat świętami (Boże Narodzenie, Dzień Matki itd.).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów zamieszczonym na stronie.

Laboratorium Młodej Reżyserii

Cykl czytań performatywnych organizowany na kameralnej Scenie na Sarego 7 przy udziale publiczności. Aktorzy Bagateli odczytują nowe teksty dramatyczne z podziałem na role, a widzowie omawiają z reżyserem i zespołem walory tekstu, co bywa przyczynkiem do decyzji o kolejnych premierach Bagateli.

Warsztaty dla młodzieży „Lato w Teatrze Bagatela”

Wakacyjne dwutygodniowe warsztaty teatralno-muzyczne dla młodzieży szkolnej. I dla tych, którzy chcą rozwijać talenty: aktorskie, muzyczne, plastyczne, literackie, i dla tych, którzy pragną otworzyć się na świat, nabrać śmiałości, poznać sekrety teatralnej kuchni. Owoc warsztatów, przygotowany pod okiem profesjonalistów spektakl, prezentowany jest szerokiej publiczności.